Contacts

Īpašuma novērtēšana

Maks V vērtēšana sniedz nekustamā īpašuma
vērtēšanas pakalpojumus

Lapa
Lapa2

Par mums

Estate

Izpratne par vērtību: kvalitatīvā novērtējuma nozīme

Maks V vērtēšana sniedz nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumus un ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas (LĪVA) asociētais biedrs.

Mēs pēc iespējas ātrāk sagatavojam augstas kvalitātes neatkarīgus nekustamā īpašuma novērtējumus. Termiņš ir atkarīgs no daudziem faktoriem: īpašuma atrašanās vietas, tā veida, specifikas, dokumentācijas pieejamības utt.

Kvalitatīvais novērtējums

Eval

Maks V vērtēšana sniedz nekustamā
īpašuma vērtēšanas pakalpojumus.

Maks V vērtēšana nodrošina kvalitatīvu visu veidu nekustamo īpašumu vērtēšanu visā Latvijā. Mūsu klienti ir fiziskas un juridiskas personas. Vērtējumu kvalitāti apliecina Latvijas Vērtētāju asociācijas izsniegts kompetences sertifikāts. Saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS-401: 2013) nekustamā īpašuma vērtēšana tiek veikta objektīvi un optimālā laikā.

Pakalpojumi

Mūsu uzņēmuma sniegto nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumu saraksts.

Tarifi un termiņi

Īpašuma vērtēšanas pakalpojumu saraksts,
izmaksas un termiņi.

Ar ko mēs strādājam

Iestādes, kas pieņem mūsu uzņēmuma
novērtējumus: Seb , BigBank, Uzņēmuma
reģistrs, zvērināti notāri (mantojuma kārtošanai).

Mēs novērtējam

Nekustamā īpašuma veidi, kurus mēs varam
novērtēt.

Cenas

Pakalpojums
Cena
Termiņš
Apbūves gabals
180€
3-4 darba dienas
Lauksaimniecības zemesgabals
220-250€
3-4 darba dienas
Zeme komercapbūvei
250€
5-7 darba dienas
Lauku viensēta
350€
5-7 darba dienas
Dzīvojamā (dārza) māja līdz 100 kvm
215€
5-7 darba dienas
Dzīvojamā (dārza) māja 100-200 kvm
250€
5-7 darba dienas
Dzīvojamā māja 200-300 kvm
320€
5-8 darba dienas
Dzīvojamā māja 300-500 kvm
450€
7-10 darba dienas
Dzīvojamās mājas nākotnes (pie attiecīgas mājas novērtējuma summas)
+120€
Dzīvoklis sērijveida
150€
2-3 darba dienas
Specprojektu dzīvoklis
170€
3-4 darba dienas
Jaunais projekts
170€
3-4 darba dienas
Ja papildus stāvvieta
+50€
Ja papildus noliktava
+50€
Ja nākotnes novērtējums
+70€

Kā pasūtīt

 • Pieprasījums novērtējumam
 • Dokumentu iesniegšana
 • Dzīvoklim Zemesgrāmatas nodalījuma izraksts
 • Telpu grupas kadastrālā uzmērīšanas lieta
 • Zemesgabalam Zemesgrāmatas nodalījuma izraksts
 • Zemes robežu plāns

Dzīvojamās mājas novērtējumam

 • Zemesgrāmatas nodalījuma izraksts
 • Zemes robežu plāns
 • Būves kadastrālā uzmērīšanas lieta

Gadījumā, ja plānojums pēc dokumentiem neatbilst dabā esošam , nepieciešams pārplānojuma projekts vai vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte

 • Objekta apsekošanas organizācija (pārdevēja vai viņa pārstavja kontakta nodošana vērtētajiem vai klients pats saruna apsekošanas laiku)
 • Darba apmaksa , saskaņā ar uzrādīto rēķinu
 • Novērtējuma sagatavošana
 • Sagatavotas atskaites apliecināšana
 • Darba aizsūtīšana klientam uz e-pasta adresi un/vai kredītiestādei

Mūsu sasniegumi

Apmierināti klienti

Pabeigtie projekti

st.

Izniekots laiks

+

Izdotie ieteikumi